Alvin O. Apland

1929 - 1969

4 Aug 1929 - 21 Aug 1969

 

 Notes: WY PFC US Army Korea